Friskvårdsmeditation och Andlig utveckling. Kursträffar var alt. varannan vecka

Träna dig att leva i nuet. Hitta din balans och ditt eget lugn. Lär känna dina inre kraftresurser och hur du kan använda dem på ett positivt sätt. Detta är hjälp till självhjälp.      

”Meditation ger frid och avkoppling. Du befriar sinnet från dess eviga fängelse och tar bort pressen på kroppen så att den kan befria sig från de blockeringar som påverkar alla viktiga organ.” (Betty Shine)

Jag erbjuder dig via kurser i meditation, inspiration och verktyg till att skapa ett eget inre lugn, jag visar hur du kan fokusera tankarna och styra dem i en positiv och helande riktning. Genom meditation uppnår vi höjd medvetenhet.

Vi lär oss begrepp och grunder för hur man kan meditera, vi tränar andningsövningar och kroppshållning för att på bästa sätt hjälpa kroppens egna resurser och självläkningssystem. Kurserna finns i tre steg, allt efter dina egna förkunskaper och utveckling.                                     Steg I innehåller bl.a. här och nu-övningar, andningsövningar och avspänningstekniker, hållning och balans, olika koncentrationsövningar.

Steg II kör vi denna höst en s.k. chakra-genomgång, där vi lär oss om de 7 traditionella energiportarna i kroppen (chakras) kombineras med praktiska övningar.

Steg III arbetar vi utifrån den andliga, existensiella aspekten. Vi går djupare in i meditationerna för att få kontakt med vårt högsta inre. Från Det Allra Högsta till Det Allra Bästa. Här blandas teori med praktiska övningar och så klart – total stillhet.

Jag har 2 kursstarter om året med start i januari och september. En kurs varar 5-10 gånger (beroende på steg och antal kursdeltagare) á 1 timma, tisdagskvällar. Vi sitter på stolar. Lokal: Strandgatan Tjugo, Nissansalen, i Halmstad.

En livsarbetsbok kan jag erbjuda till försäljning, den brukar jag ha s.k. workshops kring. ”Kompass för 2000-talet” heter den.

Septemberkursen är inställd!  Välkommen i januari!

Bor du i eller utanför Halmstad, kan jag erbjuda halvdagskurser där vi lär oss grunderna till meditation och kanske blir inspirerade att fortsätta!  Jag kan också erbjuda föreläsningar om friskvård och avslappningsmetoder med praktiska inslag ca 1-1,5 h.

För mer information eller kontakt gällande meditation, ring eller skriv till:
CELLSAMT – Agneta Eklund Tel: 035-12 60 57, E-post: [email protected]

Mycket välkommen!

Agneta Eklund